Działanie wind pasażerskich vs bezpieczeństwo

Działanie wind pasażerskich vs bezpieczeństwo

Jeśli porównamy  dźwigi osobowe z samochodami, samolotami czy pociągami, okaże się, że są one statystycznie najbezpieczniejszym, środkiem transportu, w teorii bezpieczniejszym nawet niż chodzenie pieszo. W tym artykule opisujemy działanie wind pasażerskich pod kątem ich bezpieczeństwa poprzez pokazanie systemów, które je gwarantują.

Regulacje, przepisy i normy

Warto na początku wspomnieć, ze windy pasażerskie są bardzo ściśle regulowanym środkiem transportu. Projektując windy w Częstochowie, musimy brać pod uwagę następujące przepisy prawa:

  • dyrektywę unijną 2014/33/UE (tzw. dyrektywa dźwigowa),
  • Dyrektywę maszynową 2006/42/EC,
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2003 r. nr 193, poz. 1890).

Ponadto, windy albo ich podzespoły objęte są kilkunastoma normami, standaryzującymi ich działanie i wykonanie. Te przepisy gwarantują, ze każda oddana do użytku winda, jest bezpiecznym środkiem transportu, z kilkoma nakładającymi się na siebie zabezpieczeniami środkami ostrożności, wykonanym z wysokiej jakości komponentów.

Systemy odpowiedzialne za bezpieczeństwo wind

W windach poza kabiną, szybem i mechanizmem napędowym znajduje się wiele elementów zapobiegających wypadkom lub mających łagodzić ich skutki. Są to:

  • luzownik, czyli hamulec szczękowy silnika — stosowany jest do hamowania kabiny na przystanku. Odpowiada też za pozostanie jej na miejscu, w wypadku odcięcia zasilania;
  • chwytacze, wyłącznik bezpieczeństwa i ograniczniki prędkości — w wypadku wykrycia przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej prędkości ograniczniki, poprzez wyłącznik bezpieczeństwa, odcinają zasilanie zespołu napędowego i uruchamiają chwytacze, które zaciskają się na prowadnicach windy, hamując i uniemożliwiając jej dalszą jazdę. Zapobiegają tym samym zarówno awariom systemu napędowego jak i zerwaniu się liny;
  • zderzaki i amortyzatory — mają za zadanie wyhamować i zatrzymać opadającą kabinę lub przeciwwagę na dole szybu, tak aby jak najlepiej rozproszyć energię;
  • czujniki — ich zadaniem jest wykrywanie wszelkich nieprawidłowości w działaniu windy i automatyczne reagowanie na nie Na przykład czujniki drzwi zapobiegają zatrzaśnięciu ich , a czujnik obciążenia uniemożliwi przeciążonej windzie ruszenie z miejsca.
Działanie wind pasażerskich vs bezpieczeństwo