Jakie rozwiązania w zakresie wind są dedykowane dla niepełnosprawnych?

Jakie rozwiązania w zakresie wind są dedykowane dla niepełnosprawnych?

Wiele osób niepełnosprawnych zmuszonych jest do korzystania z wind. W szczególności w budynkach publicznych koniecznością jest montaż wind przystosowanych do transportu osób niepełnosprawnych. Poniżej znajdziecie Państwo ogólny opis wymagań, jakie musi spełniać taka winda. Ich szczegółowy opis znajduje się w unijnej normie EN 81-70:2017 „Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych”.

Kim jest niepełnosprawny?

Stereotypowym wyobrażeniem osoby niepełnosprawnej, gdy mowa o używaniu wind jest osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. Nie jest to może wyobrażenie fałszywe, jednak z pewnością niepełne. Nasza firma, projektując windy w Częstochowie, które mają być dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, musi pamiętać o osobach z niepełnosprawnością:

 • fizyczną — czyli korzystających z wózków, lasek, kul, balkoników lub chodzików;
 • umysłową — mających ograniczone możliwości zrozumienia znaków i sygnalizacji;
 • zmysłów — niemogące lub mające ograniczone możliwości odczytywania oznaczeń i porozumiewania się.

Poniżej prezentujemy ogólnikową listę rozwiązań, które wg. przepisów oraz norm powinny zostać wdrożone w windzie, aby przystosować ja do przewozu osób niepełnosprawnych.

 • Minimalne rozmiary kabiny — Wynoszą 1,1 x 1,4 m lub 1,4 x 1,4 dla dźwigów kątowych. Mają umożliwiać swobodne manewrowanie wózkami.
 • Przestrzeń manewrowa przed windą — musi umożliwiać swobodny wjazd i wyjazd wózków. Powinna wynosić minimum 1,6 m, licząc od drzwi windy do przeciwległej ściany
 • Sygnalizacja i oznakowanie — powinna gwarantować łatwą identyfikację i obsługę windy:
  • Przyciski — Powinny wystawać z panelu, aby umożliwić ich łatwe znalezienie dotykiem. Co istotne, przystanek wyjścia z budynku należy wyróżnić podkładką koloru zielonego, wystającą ponad inne przyciski. Każdy przycisk powinien być opisany dodatkowo alfabetem Braille’a.
  • Panel sterowania — powinien być kontrastowy, wyróżniający się ze ścian windy i na wysokości umożliwiającej obsługę przez osobę siedzącą na wózku lub o bardzo niskim wzroście.
  • Instrukcja — wewnątrz kabiny musi znajdować się instrukcja opisująca korzystanie z dźwigu, oraz postępowanie w wypadku ewakuacji lub awarii.
  • Komunikacja — naciśnięcie przycisku powinno skutkować zarówno sygnałem wizualnym, w postaci podświetlenia, jak i głosowym, informującym o czynności aktualnie wykonywanej przez maszynę lub zadanym poleceniu.
Jakie rozwiązania w zakresie wind są dedykowane dla niepełnosprawnych?