Na czym polega rejestracja urządzenia w UDT?

Na czym polega rejestracja urządzenia w UDT?

Nasza firma posiada duże doświadczenie nie tylko w budowie i montażu urządzeń, ale także w ich rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego. Dlatego w tym krótkim artykule opiszemy proces rejestracji i odbioru urządzenia w UDT.

Jakie urządzenia podlegają rejestracji w UDT?

Zakres urządzeń objętych dozorem technicznym reguluje ustawa o dozorze technicznym z 21.12.2000 r. Dozór dotyczy urządzeń, które mogą generować zagrożenie dla otoczenia: ludzi, zwierząt, mienia lub środowiska. UDT obejmuje urządzenia, w których znajdują się ciecze i gazy o ciśnieniu innym niż atmosferyczne, są używane do magazynowania i transportu materiałów niebezpiecznych i maszyny wykorzystywane do transportowania osób i ładunków na ograniczoną odległość. Do tej ostatniej kategorii zaliczają się, obsługiwane  przez naszą firmę w Częstochowie i okolicach windy i dźwigi.

Jak wygląda proces rejestracji urządzenia?

Proces rejestracji składa się z kilku etapów, a są to kolejno:

  1. Złożenie wniosku o przeprowadzenie badania

Wniosek o przeprowadzenie badania można pobrać na stronie UDT. Należy go poprawnie wypełnić i z dołączonymi dwoma kopiami dokumentacji technicznej złożyć we właściwym lokalizacji urządzenia oddziale UDT.

  1. Weryfikacja wniosku i umówienie się na badanie

UDT wstępnie sprawdza wniosek i kontaktuje się z wnioskującym w celu uzgodnienia terminu odbioru technicznego urządzenia. Inspektor UDT informuje, też wnioskodawcę jak powinien przygotować urządzenie do odbioru.

  1. Badanie odbiorcze urządzenia

Podczas badania inspektor sprawdza urządzenie pod kątem jego stanu technicznego, oznaczeń i wyposażenia. Urządzenie następnie przechodzi próby techniczne w stanie spoczynku, a potem będąc uruchomione, w warunkach znamionowej pracy.

  1. Wydanie decyzji

Jeśli wynik badania jest pozytywny, inspektor wyda decyzję zezwalająca na eksploatację maszyny.

Jak widać, proces rejestracji w UDT jest prosty i logiczny, a w wypadku prawidłowo skonstruowanych maszyn nie powinien być powodem do obaw. Jeśli potrzebują państwo pomocy w przygotowaniu windy do odbioru UDT, zachęcamy do kontaktu z nami. Nasza firma gwarantuje klientom nie tylko profesjonalną konstrukcję, ale też pomoc w złożeniu wniosku i przygotowaniu windy do odbioru.

Na czym polega rejestracja urządzenia w UDT?