Konserwacja wind

Konserwacja wind

Nasza firma wykonuje konserwacje wind na terenie Częstochowy, Katowic, Lublińca, Myszkowa oraz Radomska. Głównym celem konserwacji wind jest przede wszystkim zapewnienie bezpiecznego ich użytkowania. Regularna konserwacja wind oraz dźwigów ma za zadanie przedłużyć żywotność urządzeń oraz zapewnić ich sprawną dalszą eksploatację. Warto wiedzieć, że konserwacja może mieć na celu nie tylko zabezpieczenie i ogólny przegląd urządzenia, lecz także jego modernizację. Prawidłowo przeprowadzona konserwacja wind może korzystnie wpłynąć na:

  • szybkość jazdy [m/s];
  • wydajność energetyczną;
  • wysokość podnoszenia [m];
  • zwiększenie maksymalnego udźwigu [kg]

Należy pamiętać, że konserwację wind mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające specjalne uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) oraz Urzędu Dozoru Technicznego (UDZ).

Kiedy wykonać konserwację i przegląd windy?

Windy powinny być sprawdzane przez Urząd Dozoru Technicznego raz w roku. Wówczas dokładnie badane są wszystkie elementy urządzenia, mające wpływ na bezpieczeństwo jego użytkowania. W razie wykrytych nieprawidłowości, UDT wskazuje czynności, jakie należy wykonać, wraz z terminem ich wykonania.

Ponadto zgodnie z przepisami konserwacja wind oraz przegląd powinny być wykonywane co miesiąc. Głównie w przypadku wind hydraulicznych konieczny jest plan smarowania, obejmującego m.in.:

  • napęd hydrauliczny;
  • obciążniki;
  • ograniczniki prędkości;
  • rolki transferowe;
  • prowadnice klatki.

Wskazane jest także, aby wykonywać ogólny przegląd wind i dźwigów raz na pół roku. Należy pamiętać o tym, aby wszystkie przeglądy były udokumentowane.