Dlaczego systematyczne serwisowanie wind jest niezwykle istotne?

Dlaczego systematyczne serwisowanie wind jest niezwykle istotne?

Obecnie windy znajdziemy w wielu różnych budynkach. Niezależnie od powodu montażu dźwigu w danym miejscu, musimy pamiętać, że jeśli jest on użytkowany, konieczne staje się przeprowadzanie jego regularnej konserwacji przez odpowiednich fachowców. Jak często należy to robić? Dlaczego to istotne?

Dlaczego konieczne jest regularne przeprowadzanie serwisu dźwigów?

Należy przede wszystkim zaznaczyć, że obowiązek przeprowadzania systematycznej konserwacji wind nakłada na nas prawo. Niewywiązywanie się z niego może zostać uznane za przestępstwo administracyjne i wiązać się z karą grzywny. Oprócz tego serwisowanie dźwigów to podstawa bezpieczeństwa wszystkich osób, które mają z nich korzystać. To właśnie te działania pozwalają na wykrycie ewentualnych usterek i ich naprawy, zanim dojdzie do poważnych awarii. Oznacza to również, że właśnie dzięki zlecaniu konserwacji wind możemy na dłużej zapewnić im sprawność.

Należy zaznaczyć, że na serwisowanie wind decydują się nie tylko osoby, które chcą sprawdzić, czy dany dźwig działa zgodnie z ich oczekiwaniami, lecz także wszyscy planujący przeprowadzenie jego modernizacji. Opisywane działania mogą pomóc w ocenie, co szczególnie wymaga usprawnienia oraz które podzespoły działają bez zarzutu.

Jak często należy przeprowadzać konserwację windy?

Przynajmniej raz w miesiącu konieczne są przegląd i konserwacja wind. Częstochowa, Lubliniec, Radomsko, a także Katowice są miejscowościami, w których serwisem mogą się zająć nasi specjaliści. Oprócz tego badania wszystkich komponentów dźwigu raz w roku powinien dokonać Urząd Dozoru Technicznego. Wtedy również otrzymamy listę ewentualnych poprawek, których należy dokonać we wskazanym terminie. Dobrze też raz na pół roku zdecydować się na ogólny przegląd tego elementu.

Dlaczego systematyczne serwisowanie wind jest niezwykle istotne?